Thursday, July 4, 2013

Poi E - Manaia Poi skills

Preparing for our Matariki celebrations.

1 comment:

Carol Ashton said...

Ka pai!